5G uhka vai mahdollisuus?

20.3.2020

Mitä jokaisen olisi hyvä tietää 5G:stä?
Kaiken sen positiivisen lisäksi, jota yleisesti hehkutellaan. 

Ensinnäkin, on hyvä tiedostaa valtavirtamedioissa kuohuava
yksipuolinen ja kritiikitön informaatio aiheesta.
Ei ole välttämättä helppoa ja nopeaa löytää suomenkielistä,
asiantuntevaa, perinpohjaista ja kiihkotonta
tietoa 5G:n uhkiin liittyen.

Nykytilanne

Seuraava kursivoitu teksti on tietokirjailija ja yrittäjä Erja Tammisen
käsialaa vuodelta 2019, Sähköilmassa.fi.

Mobiiliteollisuus rakentaa parhaillaan hallituksen ja viranomaisten
tuella uutta 5G-verkkoa Suomeen. 5G on myyty kaikilla mukavuuksilla,
mitä se tuo koteihin ja palveluihin.

5G on läpäissyt yllättävän helposti palomuurin, vaikka se tuo mukanaan suuren määrän lähetinantenneja ulko- ja sisätiloihin, lähelle koteja, kouluja ja päiväkoteja. On tulossa pienempiä heikkotehoisia antenneja ja isompia, satojen antenniryppäiden MIMO (Multiple Input Multiple Output) -lähettimiä. Lisäksi avaruuteen ammutaan tuhansia satelliitteja varmistamaan verkkojen toimivuus sademetsissä ja savanneilla, aivan kaikkialla.

5G tuo mukanaan muun muassa älykkäitä koteja, esineiden internetin sensoreineen ja lähettimineen, itseohjautuvan liikenteen, sairaala- ja terveysteknologian, sekä paljon mainostetut nopeat verkkoyhteydet. Herää väistämättä kysymys, onko maapallomme muuttumassa yhdeksi suureksi mikroaaltouuniksi? Kuka maksaa kasvavan energiantarpeen? Miten käy tietoturvan? Häiriintyykö sääsatelliittien toiminta? Entä vaikutukset ihmisen terveyteen tai luontoon, flooraan ja faunaan? Näihin elämän suuriin kysymyksiin saamme vastauksen vasta tulevaisuudessa.

5G ja tietoturva

Julkisuudessa on paljon pohdittu 5G-verkkojen tietoturvariskejä. Suuri sveitsiläinen jälleenvakuutusyhtiö Swiss Re varoittaakin tuoreessa Sonar-raportissaan 5G:n vaaroista. Vakuutuksenantajien olisi seurattava tarkasti teknologiaympäristön kehitystä, erityisesti yksityisyyteen ja vakoiluun liittyviä riskejä.

5G ja energiankulutus

Toinen huolestuttava asia on 5G-verkkojen valtaisa energiankulutus. Lähetinantennit jauhavat energiaa ympäri vuorokauden, seitsemänä päivänä viikossa. Se on epäilemättä suuri haaste myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Energiaahan pitäisi säästää. Ongelma on mittaluokaltaan aivan jotakin muuta, kuin asuntojen lämpötilan laskeminen tai valojen sammuttaminen. 5G-verkkojen kasvavan energiantarpeen on arvioitu kostautuvan kuluttajien kukkarolle.

5G ja sääennusteet

On paradoksaalista, että 5G-kännyköihin saa tietoja säätilasta. Yhdysvaltalainen sää- ja valtamerten tutkimusorganisaatio (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration), on esittänyt huolensa 5G:n sääsatelliittien kuviin aiheuttamista mahdollisista teknisistä toimintahäiriöistä. Häiriöiden seurauksena merkittävästi talouteemmekin vaikuttavien suurten sääolosuhteiden ennustaminen vaikeutuu ja viivästyy. Nyky-yhteiskuntamme vaatisi ajantasaisia ennustemalleja varoittamaan esimerkiksi saapuvista myrskyistä.

Vanhentunut lainsäädäntö ja terveysvaikutukset

5G-verkkojen terveysvaikutukset askarruttavat kuluttajia ja asiantuntijoita. Monet tutkijat ja lääkärit ovat allekirjoittaneet kansainvälisiä vetoomuksia, joissa vaaditaan 5G-verkkojen terveysvaikutusten tutkimista riippumattomien tahojen toimesta ennen verkkojen käyttöönottoa. Teollisuushan on uhrannut valtavia summia 5G:n innovaatioiden tuotekehittelyyn, mutta terveysvaikutustutkimukselle ei sen sijaan löydy rahoitusta.

5G-verkkojen säteilyturvallisuudesta puhuttaessa, viranomaiset viittaavat usein ionisoimattoman säteilyn lainsäädäntöön. Asiat ovat virallisen näkemyksen mukaan hallinnassa, kunhan raja-arvot eivät ylity. 5G:n kohdalla nykyiset raja-arvot voivat ylittyäkin, mikäli tarkastellaan 5G-antenniryppäiden keilojen suuntaamista pienelle alueelle. Tällaisen tilanteen varalle lainsäädännössämme on huomioitu joustoa: Tehotiheyksille sallitaan 20-kertainen ylitys nykyisestä 10 W/m2. Jousto on luonnollisesti joustoa säteilyturvallisuudesta teleteollisuuden suuntaan.

Kokonaisuudessaan lainsäädäntömme on auttamattomasti vanhentunutta. Kumuloituvia, biologisia vaikutuksia ei huomioida, vain lyhytkestoinen, akuutti lämpövaikutus. Näkemys ei perustu nykytieteeseen. Biologisia vaikutuksia on nähty sadoissa vertaisarvioiduissa tutkimuksissa.

Mobiiliteknologioiden tiedetään vaikuttavan muun muassa uneen, käyttäytymiseen, oppimiseen, aivojen välittäjäaineiden toimintaan, aivoverenkiertoon ja lisääntymisterveyteen ja sillä on monia solutason vaikutuksia, vain joitakin mainitakseni. Lisäksi, kännyköiden suurkuluttajilla on todettu kohonnut aivokasvainriski. Kukaan ei sen sijaan tiedä, minkälaisia yhteisvaikutuksia 5G-teknologialla on nykyisten verkkojärjestelmien kanssa.

Millimetriaaltoja, joita 5G-verkoissa käytetään, tutkittiin jo 1970-luvun Neuvostoliitossa. Taajuuden ja tehojen puolesta seuraavia tutkimustuloksia voidaan rinnastaa tulevaisuuden 5G-teknologiaan:

”Koe-eläimiä altistettiin 37,5 – 60 GHz taajuudella 10 W/m2 tehoilla 60 päivän ajan, 15 minuuttia päivittäin. Seurauksena altistumisesta eläinten iholla todettiin myeliinikatoa ja hermojen paksuuntumista. Sydämessä, maksassa ja munuaisissa ilmeni kudosvaurioita. Immuunivaste heikentyi, koe-eläimillä havaittiin hormonaalisia häiriöitä sekä aineenvaihdunnan muutoksia. Rotilla esiintyi myös keskushermoston ja autonomisen hermoston toiminnan ongelmia.”

Eläinkokeiden tuloksia verrattiin työssään millimetriaalloille
altistuneisiin 97 henkilöön:

”Altistuneiden aineenvaihdunnassa ja immuniteetissa nähtiin joitakin vastaavia vaikutuksia kuin eläintutkimuksessa. Oireet lisääntyivät altistumisen myötä ja yksilöllinen herkkyys vaikutti niiden voimakkuuteen.”

Israelilaiset tutkijat ovat toistuvasti osoittaneet, että ihon hikirauhaset voivat johtaa millimetriaalloilla toimivan, kymmenien gigahertsien radiotaajuisen säteilyn syvemmälle kehoon. Teollisuus ja viranomaiset puolustelevat millimetriaalloilla toimivaa 5G-verkkoa sillä, että aallonpituus on lyhyt ja jää vain ihon pinnalle. Väite ei siis pidä paikkaansa tämän raportin valossa. Myös silmien terveys voi olla vaarassa. Kymmenen vuoden takaisessa tutkimuksessa havaittiin, että 60 GHz millimetritaajuinen säteily aiheutti akuutin vaurion jäniksen silmään. Tutkimuksen tehotiheyden valinnassa oli pyritty jäljittelemään säteilytasoa, jolle voidaan altistua myös todellisessa elämässä.

Tutkimuksia ja hoitoa radioaalloilla

Nykyistä lainsäädäntöä vastaan puhuu myös se, että on olemassa sähkömagneettisia hoitoja, joiden vaikutus perustuu alta nykyisillä raja-arvoilla vaikuttaviin heikkoihin radioaaltoihin, tarkkaan valitulla taajuudella. Esimerkkinä voisi mainita toukokuussa 2019 Lancetin EBioMedicine-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen, joka osoitti, että ei-termisillä radioaalloilla on kyetty estämään maksasyövän solujen kasvua vahingoittamatta terveitä soluja. Miten viranomaiset selittävät nämä tutkimustulokset?

Ukrainassa tohtori Sergei Sitko on hoitanut 40 GHz:n taajuisilla millimetriaalloilla, lyhyellä vaikutusajalla, kipua ja muita terveysongelmia. Terapiaa kutsutaan englanniksi nimillä Microwave Resonance Therapy, tai Millimeter Wave Therapy. Useat tutkimuskatsaukset ja vuosikymmeniä jatkunut hoitotyö ovat osoittaneet, että millimetriaaltoja kohdentamalla tiettyihin kehon akupisteisiin, saadaan tehokas vaikutus aikaan myös sisäelimissä. Hoidoissa käytetty taajuus on siis sama kuin 5G:n millimetriaalloissa, mutta lyhytkestoinen. Ympärivuorokautisen säteilyn vaikutuksista akupisteisiin ei sen sijaan ole tutkimustuloksia.

Hyönteiset vaarassa

Korkeammat taajuudet voivat lyhyen aallonpituutensa vuoksi vaikuttaa haitallisesti myös hyönteisiin, jotka kokonsa vuoksi absorboivat millimetriaaltoja tehokkaasti. Nyt jo katoamassa olevat mehiläiset voivat tulevaisuudessa olla entuudestaan vielä enemmän uhanalaisia.

Kunnia varovaisuusperiaatteelle!

On olemassa maita, joissa noudatetaan varovaisuusperiaatetta. Raja-arvot ovat huomattavasti tiukempia kuin meillä ja teollisuudella on suuria vaikeuksia saada 5G-verkkoja teknisesti toimimaan näissä maissa. Varovaisuusperiaatteen nojalla esimerkiksi useissa Sveitsin kantoneissa (Vaud, Geneve ja Jura) on painettu jarrua 5G-hankkeille. Teknologian käyttöönoton ehtona on, että teollisuudesta riippumaton tutkimus osoittaisi 5G-verkot turvallisiksi. Menettely vastaa sitä vaatimusta, joka kansainvälisissä lääkäreiden ja tutkijoiden vetoomuksissa on esitetty. Juran ympäristöministeri David Eray: ”On järkevää odottaa ja asettaa varovaisuusperiaate etusijalle.”

Belgian Brysselissä 5G ei ole mikään läpihuutojuttu. Ympäristöministeri Céline Fremault on kommentoinut L Echo-lehdelle, ettei hän voi hyväksyä sellaisen tekniikan käyttöönottoa, joka ei kunnioita vallitsevaa lainsäädäntöä. Belgiassa ja erityisesti Brysselissä, on Suomea tiukempi säteilylaki, joten 5G:n vaatimaa tiheää antenniverkostoa ei ainakaan Brysseliin olla lähiaikoina asentamassa. Brysselin viranomaiset edellyttävät, että 5G:n terveysvaikutukset selvitetään ennalta. Väestön terveys ei ministeri Fremaultin mukaan ole kaupan: ”Kansalaiset eivät voi olla koekaniineita 5G-teknologian tuottamalle säteilylle”.

Italiassa on ollut todellinen varoituslippujen perinne. Jo 2000-luvun alussa italialaistutkijat esittelivät Helsingissä pidetyssä seminaarissa alueita Italiassa, joissa on rajoitettu langattomia verkkoja. Tällaisia ovat päiväkotien, koulujen ja sairaaloiden ympäristöt. 2019, osa Roomaa ja Firenzen kaupunki ilmoittivat pysäyttävänsä 5G:n käyttöönoton. Firenzen pormestari Dario Nardella aikoi laatia yhdessä viranomaisten kanssa toimintasuunnitelman väestöön kohdistuvien terveysvaikutusten minimoimiseksi. Italialaistutkijat ovat painottaneet, että 5G-antenniryppäiden samaan pisteeseen kohdentuvat keilat, voivat lisätä säteilyä pienellä alueella merkittävästi.  Italiassa järjestetäänkin väestöön kohdistuva tiedotuskampanja langattomien verkkojen riskeistä. Terveysministeri pitää kampanjaa hyvin tarpeellisena. Voisitteko kuvitella vastaavaa tapahtuvan Suomessa?

Suomi haluaa epäilemättä olla 5G-innovaatioiden kärkimaa maailmassa. 5G-innovaatiot ovat kansantaloutemme veturi. Juna kulkee nyt liian kovalla vauhdilla, ajaa suorastaan ylinopeutta, ilman valoja ja kohti tuntematonta päämäärää. Mahdolliset riskit selviävät vasta perillä. Tällaisesta politiikasta, pimeällä pikajunalla matkustamisesta, operaattoreiden kansainvälinen kattojärjestö, GSMA, on keväällä 2019 palkinnut Suomen päättäjät ykkössijalle maailmassa.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Erinomainen ja ajankohtainen koontilista tutkimuslinkkeineen
löytyy myös tietokirjailija Juhana Harjun Säteileekö -blogista, 1.1.2020
10 syytä, miksi 5G on todella huono idea.”
Jos avaat yhden linkin, niin avaa tuo!


Summa summarum

Miksi osa maista/kaupungeista/alueista on
torjunut tai keskeyttänyt 5G-asennuksen?
Koska tutkijoilta on tullut niin vakavaa näyttöä siitä, ettei ekosysteemi
ja ihmisen elimistö tule kestämään monikymmenenkertaista langattoman
säteilyn tasoa, vaan säteily tulee hyvin todennäköisesti aiheuttamaan
kasvaimia, epämuodostumia, syöpiä ja lasten kehityshäiriöitä.

Vuonna 2016 ympäri maailmaa yli 200 tutkijaa ilmaisi
huolensa YK:lle ja WHO:lle
5G:n turvallisuudesta, “EMFscientist.org.”
2019 mennessä mukana oli jo 26 000 tutkijaa!!!

Despite widespread denial, the evidence that radio frequency (RF) radiation is
harmful to life is already overwhelming. The accumulated clinical evidence of sick
and injured human beings, experimental evidence of damage to DNA, cells and
organ systems in a wide variety of plants and animals, and epidemiological evidence
that the major diseases of modern civilization—cancer, heart disease and
diabetes—are in large part caused by electromagnetic pollution, forms
a literature base of well over 10,000 peer-reviewed studies.
30.10.2019 Petition linkki.

Surullisten hyönteispopulaatioiden ongelmien lisäksi on uutisoitu
lintuparvista, jotka ovat selittämättömistä syistä yhtäkkiä vain
pudonneet taivaalta tai lentäneet päin seinää.
Sekä uutisoitu valaista, jotka ovat ajautuneet rannoille ja menehtyneet.

Voisiko olla niin, että pahimmat ja yllättävimmät
sairastuttajat ovatkin näkymättömiä,
äänettömiä ja hektisessä elämänmenossa vaikeammin
oman kehon tuntemuksissa tunnistettavia?
Ja siten myös vaarallisimpia ja kaikista helpoiten vain
automaationa sivuutettuja –
kuten vaikka sisäilmaongelmatkin.
Käytännössä on merkityksetöntä, että oireileeko ihminen vai ei,
solutasolla tapahtuvalta vahingolta hän ei voi välttyä.

Lisäksi yksi aspekti, jota ei ole vielä mainittu: visuaalisuus.
Lukuisat, korkeat antennimastorumilukset tärvelevät kaunista
ja autenttista luonto- ja kaupunkiympäristöä!
Myös säteilyä levittävät lyhtypylväät ja
muut antennilähetinhökötykset ovat ilmestyneet ja tulevat
valitettavasti ilmestymään eri puolille rikkomaan kaupunkikuvaa.

Koekaniineina olemme me kaikki

5G-verkon asennusta voisi verrata äärimmäiseen ihmiskokeeseen.
Kokeeseen, johon osallistujalta ei kysytä etukäteissuostumusta.
Eikä altistumista ole käytännössä mahdollista välttää.
Se toteutetaan ja jotkut tahot käärivät rahat toteutuksesta.

Sekä, loppuviimein…mikä taho rikastuukaan ihmisten sairastellessa,
ei ainakaan ihminen itse.
Mitä henkilö tekee nopealla verkkoyhteydellä
jos muutoin terveydentila olisi henkihieverissä?

”Hallitus käynnistämässä ihmiskokeen, johon meidän
kaikkien on pakko osallistua”
,

blogijuttu Olli Tammilehto, 6.3.2020, yksi lause:

”Nürnbergin oikeudenkäyntien pohjalla syntyneen kansainvälisen oikeuden,
Nürnbergin säännöstön, mukaan ihmiskokeeseen
vaaditaan ehdottomasti
kohteena olevien ihmisten vapaaehtoinen suostumus.”

Sähköherkkien lukumäärä eri puolilla maailmaa lisääntyy jatkuvasti.
Nyt meneillään olevana kotikaranteeniaikana, jolloin moni joutuu olla
eristyksissä kotiseinien sisällä, voi vaan itse tuntea ja kuvitella sitä, että
minkälaista olisi olla sähkö- tai homeyliherkkä. Tämä olisi
hänelle ihan normaaliarkea.

Lasten elimistö on erityisen herkkä ja immuunijärjestelmä
kehittyy jopa 7-vuotiaaksi asti.

Luontaisterveys-lehdessä, Erja Tammisen, 08?/2019,
artikkelin palaset valottavat asiaa lisää:

”Lapsen kallon ohuempi luusto on altis läpäisemään säteilyä.
Sveitsiä herätteli taannoin tutkimus, jonka mukaan matkapuhelinsäteily voi

merkittävästi heikentää aivojen suorituskykyä nuorilla kännykänkäyttäjillä
toistuvien altistusten myötä.
Sveitsin säteilyviranomainen muistuttaa varovaisuudesta älypuhelimien,
tablettien ja kannettavien tietokoneiden käytössä. Erityisesti koulujen ja päiväkotien
lähellä langattomien reitittimien sijoitteluun tulisi kiinnittää huomiota, sillä heikkokin
säteily voi vaikuttaa aivojen sähköiseen toimintaan, aineenvaihduntaan ja veren virtaukseen aivoissa.

Yhdysvaltain media on viime aikoina nostanut esille 5G-verkon. Robert F. Kennedy, Jr:n johtama lastensäätiö vaatii Maailman terveysjärjestöltä toimia:
tutkimusta ja väestön kouluttamista teknologioista. Lastensäätiön mukaan kaikkiin

ihmisiin sekä luontoon, kasveihin ja eläimiin vaikuttava 5G-teknologia olisi pysäytettävä.

Asiantuntijoiden mukaan 5G:n käyttöönotto rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n laatimaa julistusta lasten oikeuksista. Julistuksessa sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapsille ja heidän hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon (artikla 3).

Suomen Säteilyturvakeskuksen mukaan älylaitteet ovat turvallisia pienillekin lapsille, kunhan raja-arvot eivät ylity. Kuinka moni vanhempi tietää, että Suomessa noudatettavat raja-arvot on asetettu hyvin korkeiksi, eivätkä ne juuri koskaan ylity?
Suomessa ei huomioida biologisia vaikutuksia kuten esimerkiksi Sveitsissä.

Matkapuhelinantenneja saa vapaasti asentaa koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden

läheisyyteen. Pienetkin lapset käyttävät tabletteja leluina.”


Eikä tässä vielä kaikki.

Erään lähteen mukaan Tanskassa on tehty lääkäreiden,
tutkijoiden ja lakimiesten
virallinen linjaus 5G:n kestämättömyydestä, ja sen perusteella
Tanskan valtio on haastettu oikeuteen kansalaisten taholta 5G:n käyttöönotosta.

Tässä linkki Tanskan em. tahojen viralliseen, englanninkieliseen,
yhteenvetoon langattoman säteilyn merkittävistä haitoista ympäristölle ja ihmiselle.


Hollantilainen säätiö on puolestaan haastanut Hollannin
valtion oikeuteen pysäyttääkseen 5G:n.
Slovenian hallitus on päättänyt kokonaan keskeyttää 5G-teknologian käyttöönoton.
Venäjällä lykätään 5G:n käyttöönottoa vuoteen 2024 kymmenessä yli
miljoonan asukkaan kaupungeissa.
Toivottavasti Suomi edes viivästyttäisi 5G-toteutusta,
kuten Ranska tekee paraikaa!


5 G uhka vai mahdollisuus?

No, nyt voin kysyä Sinulta.
Tiesitkö tämän kaiken? 
Säteileekö?
5G uhka vai mahdollisuus?

Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää,
eikä tässä tapauksessa edes hopeaa.
Kyseessä ON kansainvälisesti ja kansallisesti
merkittävä terveysongelma!

Yleensä jos jää näyttää heikolta, sinne ei mennä.
Nyt sinne mennään kuitenkin muista kieltäytyneistä huolimatta,
ja etunenässä tyhmänrohkeana.

Jokainen toimii yleensä varmasti sen hetkisen oman parhaimman
tietotasonsa mukaan,
mutta tyhmyyttä, ahneutta ja omantunnon heikkoutta on
tietäessään vahvasti jonkun asian huonot puolet,
toimia silti edistääkseen kyseistä asiaa.

Sinä koekaniiniystäväni.
Pyytäisin, pidä silmät auki!
Ethän tunge päätäsi pensaaseen!
Jaathan ystävällisesti tietoa 5G-vaaroista eteenpäin!

Facebookissa kannattaa laittaa seurantaan
asiallinen ja säännöllisesti päivittyvä suomenkielinen sivu:
”Sähkömagneettinen terveys”.
Jos enemmältikin kiinnostaa, niin on olemassa myös
FB-ryhmä: ”Stop5g Finland”.

<3 Naturella

Lisätutustuttavaa:

1. Samuli Perälä on käsitellyt 5G:tä tuoreella videollaan 19.3.2020. (Video poistunut).

2. ”Mikä on 5G ja mitä siitä hyötyy tavallinen käyttäjä?”
Olli Tammilehto, Kansanuutiset, 7.3.2020

3. Sähkömagneettinen terveys -sivusto 26.2.2020:

Suurin osa maailman maista perustaa radiotaajuisen säteilyn raja-arvonsa
mobiiliteollisuutta lähellä olevan ICNIRP-kerhon suosituksiin. ICNIRPin
raja-arvoja pidetään yleisesti tieteellisesti vanhentuneina, koska ne ottavat
huomioon vain lyhytaikaiset vaikutukset ja säteilyn lämpövaikutuksen,
eivät pitkäaikaisia eivätkä biologisia vaikutuksia.

Säteilyturvakeskuksessa aiemmin tutkimusprofessorina työskennellyt Dariusz
Leszczynski kirjoittaa nyt blogissaan FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto)
uuden radiotaajuisen säteilyn karsinogeenisuutta koskevan raportin olevan ristiriidassa ICNIRPin turvallisuutta koskevien väitteiden kanssa.

Asialla on sikäli merkitystä, että FDA:n raportti vähentää ICNIRPin uskottavuutta
ja legitimiteettiä entisestään.
US FDA 2020 Report on carsinogenicity of RF-EMF contradicts

3. 5G ja muut langattomat teknologiat aiheuttavat ihmiselle
mm. oksidatiivista stressiä, joka taas voi aiheuttaa kehoon
hiljaista tulehdusta ja lopulta erilaisia sairauksia.
”Wi-Fi is an important threat to human health” -tutkimus,
07/2018, Science Direct.

4. “5G-taajuus avaa Dr. Dietrich Klinghardtin mukaan veri-aivoesteen, jolloin toksiinit,
jotka eivät muuten pääsisi aivoihin, pääsevät sinne. Noin 9 minuutin ytimekäs puhe
englanniksi alumiinin, fluorin, glyfosaatin ja 5 G:n tuhoavasta yhteisvaikutuksesta. Lopputulos on käpyrauhasen kalkkeutuminen ja immuunijärjestelmän heikkeneminen”

“5G & the Pineal Gland – Aluminium, Glyphosate, Fluoride & Wi-Fi”,
Dr. Dietrich Klinghard

5. Tutkijoiden ja lääkäreiden maailmanlaajuinen vetoomus 5G verkkojen pysäyttämiseksi terveys- ja ympäristövaarojen takia. Englanninkielinen sivusto.

6. STOP 5G – emme ole koekaniineja! Adressi.

7. Suomenkielinen,
Maailmanlaajuinen vetoomus Yhdistyneille kansakunnille, Maailman terveysjärjestöWHO:lle, EU:lle, Euroopan neuvostolle ja kaikkien kansakuntien hallituksille: 5G:täei pidä ottaa käyttöön maassa eikä avaruudessa.

4 comments on “5G uhka vai mahdollisuus?”

 1. Joel Nokelainen sanoo:

  Vaikutus mahdollisuudet ovat aika vaatimattomat. Toivotaan haarkinnan alavan, ja tuottavan hyvän tuloksen

  1. Naturella sanoo:

   Hei Joel! Kiitos viestistänne! 🙂 Uskon, että me jokainen pystymme vaikuttamaan yllättävän paljonkin, enemmän mitä monesti arvaammekaan. Toivon, että mahdollisimman moni avaisi rohkeasti suunsa. Ja juu, toivotaan ehdottomasti harkinnan alkavan ja tuottavan mahtavan hyvän tuloksen, meidän kaikkien kannalta! Kevätaurinkoa! <3 Terveisin, Naturella

 2. Anu sanoo:

  Surullista huomata, että monilta foorumeilta poistetaan. Vaikka tuo esille fakta-tutkimustietoa aiheesta ja siitä, kuinka pitäisi noudattaa varovaisuusperiaatetta ja olisi tehtävä lisätutkimusta ennen kuin viisgeetä otetaan käyttöön. Corona vie nyt kaiken huomion ja samalla monissa maissa roll-out kasvaa kuin huomaamatta. Joissakin maissa onneksi on pysäytetty. Surullista seurata, että suomessa kiihtyy tahti ja lisää viisG yhteyksiä. Mikä tilanne meillä on vuodenkin päästä. Viruskin varmasti viihtyy hyvin kun saa lisäboostauksen tehoista. 🙁

  1. Naturella sanoo:

   Hei Anu!
   Kiitos, kun kirjoittelit! 🙂 Totta. Tuohon kommenttiisi, että monilta foorumeilta poistetaan 5G-materiaalia, niin itseasiassa juurikin tämä artikkelini, Naturella Elämäntapablogi Facebook-sivulla sai kokea osansa sensuurista. Facebookin puolella Naturellan sivulla julkaisemastani 5G-tekstistä oli yhtäkkiä nollattu kaikki tykkäykset ja kommentit. Tällä hetkellä näkyvillä on vain pari uutta tykkäystä.
   Näemmä kyseessä on asia, josta saisi olla vain tiukasti yhdentapaista puhetta. 🙁 Toivotaan, että tilanne kääntyy parhain päin! Mukavia kevätpäiviä! <3 Naturella